Close

AUTORIJSCHOOL TIME2DRIVE – DEN BOSCH

‘degelijke rijlessen in een ontspannen sfeer’

Extra maatregelen in verband met COVID-19

Aangezien het tijdens het volgen van rijlessen niet altijd mogelijk is om 1,5 meter onderlinge afstand te bewaren, mogen deze uitsluitend plaatsvinden indien er aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Dit is in samenspraak met o.a. het RIVM, het CBR en de brancheorganisaties vastgelegd in een protocol. Bij de naleving hiervan wordt een sterk beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid. Wees altijd eerlijk over jouw gezondheid en overleg met je instructeur in geval van twijfel of onduidelijkheid. Strikte naleving van deze condities is van groot belang, in de eerste plaats voor de gezondheid van ons beiden, maar zeker ook voor het afremmen van het Coronavirus in onze samenleving als geheel. We moeten dit samen doen!

Hierbij een samenvatting van de belangrijkste zaken. Lees dit zorgvuldig door voordat je een afspraak maakt voor een rijles/proefles.

BRONONDERZOEK

De instructeur dient voor iedere rijles een tweetal controlevragen aan de leerling te stellen om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken:

1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?

2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

De rijles kan alleen plaatsvinden als de leerling beide vragen met ‘NEE’ heeft beantwoord. Indien dit niet het geval is zal de les niet plaatsvinden. WEES ALTIJD EERLIJK! Probeer te vermijden dat deze situatie aan het begin van de les kan ontstaan door hier van tevoren al over na te denken en (ook in geval van twijfel) de rijles tijdig af te zeggen, bij voorkeur 24 uur van tevoren.

Uiteraard zal ook de instructeur voor zichzelf dezelfde criteria aanhouden en (ook in geval van twijfel) de betreffende afspraak annuleren totdat weer aan de gezondheidscriteria kan worden voldaan.

LET OP: het gebruik van beschermingsmiddelen zoals mondkapjes kan NOOIT een argument zijn om soepeler met de gezondheidseisen om te gaan!

HYGIENE / DESINFECTIE

Was je handen thuis zorgvuldig voor (en na) elke rijles.

Voor aanvang van de rijles zal de instructeur de auto zorgvuldig luchten. Daarnaast zal hij de volgende oppervlakken reinigen en desinfecteren:

√ Deurhendels binnen/buiten
√ Stoelknoppen
√ Sluiting gordel
√ Stuur
√ Versnellingspook
√ Handrem
√ Spiegels
√ Hoofdsteun
√ Touchscreen en eventuele andere knoppen

Na afloop van de rijles dient de leerling zelf deze oppervlakten te reinigen/desinfecteren op aanwijzing van de instructeur. Materialen hiervoor zullen in de lesauto aanwezig zijn.

Uiteraard worden er geen handen geschud en wordt buiten de lesauto minimaal 1,5 meter afstand aangehouden.

BESCHERMINGSMIDDELEN

Als extra bescherming kan gedacht worden aan het dragen van mondkapjes, een (zonne)bril en/of (latex) handschoenen. Dit is volgens de huidige richtlijnen van het RIVM niet verplicht. Belangrijk is dat iedereen zich zo veilig mogelijk voelt in de lessituatie. We zullen dan ook in overleg bepalen of we tijdens de rijles werken met beschermingsmiddelen. Als een van ons dit wenselijk vindt, zal de ander zich hieraan aanpassen. In principe ben je zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van je eigen beschermingsmiddelen. Zorg wel dat je hier hygiënisch mee omgaat.

In de lesauto zal ook een beperkte voorraad mondkapjes en handschoenen aanwezig zijn die tegen kostprijs aangeschaft kunnen worden. Op dit moment bedraagt de prijs voor een mondkapje 1 Euro.

MAXIMAAL 2 PERSONEN

Er mogen nooit meer dan 2 personen tegelijkertijd in de lesauto aanwezig zijn. Meerijden van vrienden, partners, ouders e.d. in dan ook helaas niet mogelijk. Tijdens een tussentijdse toets of praktijkexamen kan de instructeur dan ook niet meer meerijden.

WIJZIGINGEN

Het protocol voor het geven van rijlessen kan op ieder moment worden bijgesteld of aangescherpt. Je instructeur zal je hiervan op de hoogte houden. Check deze pagina regelmatig voor de meest actuele richtlijnen.

HET RIJEXAMEN EN COVID-19

In de onderstaande video kun je zien met welke veiligheidsmaatregelen je momenteel te maken krijgt als je een Tussentijdse Toets of Praktijkexamen moet doen bij het CBR.